Krisan

  1. http://budidaya-petani.blogspot.com/2013/03/krisan.html
  2. http://budidaya-petani.blogspot.com/2013/02/hama-dan-penyakit-tanaman-krisan.html
  3. http://budidaya-petani.blogspot.com/2013/02/pedoman-budidaya-bunga-krisan.html
  4. http://budidaya-petani.blogspot.com/2013/02/syarat-pertumbuhan-bunga-krisan.html
  5. http://budidaya-petani.blogspot.com/2013/02/jenis-tanaman-krisan.html
  6. http://budidaya-petani.blogspot.com/2013/02/budidaya-krisan-lengkap.html